Wednesday, December 15, 2010

Puasa Muharram, terutama 9 (Tasu`a) dan 10 (`Asyura)Puasa Muharram, terutama 9 (Tasu`a) dan 10 (`Asyura)

Disunnahkan untuk memperbanyakkan puasa pada bulan Muharram, berdasarkan hadith Abu Hurairah radhiaLLahu`anh, Nabi Sollallahu`alaihiwasallam bersabda:

“Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadhan adalah puasa pada bulan Muharram, dan sebaik-baik solat setelah solat fardhu adalah solat malam.”

(Shahih, diriwayatkan oleh Muslim, an-Nasai dan ibnu Majah)

Lebih dianjurkan lagi berpuasa pada 10 Muharram (`Asyura). Diriwayatkan dari Abu Qatadah, Nabi sollallahu`alaihiwasallam pernah bersabda:

“ Puasa hari `Asyura , aku mengharap kepada Allah akan menghapuskan dosa satu tahun yang telah lalu.”

(Shahih diriwayatkan oleh Muslim)

Ibnu Abbas radhiaLLahu`anh pernah ditanya tentang puasa `Asyura. Ia menjawab, “ Aku tidak mengetahui Rasulullah sollallahu`alaihiwasallam berpuasa dalam satu hari untuk mencari keutamaanya dibandingkan hari-hari yang lain kecuali pada hari ini, dan tidak pula berpuasa dalam satu bulan kecuali bulan ini, yakni bulan Ramadhan.”

(Shahih, diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim)

Disunnahkan pula untuk berpuasa pada hari sebelumnya, iaitu pada tanggal Sembilan Muharram, berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiaLLahu`anhuma. Ia berkata,

“ Ketika Rasulullah sollallahu`alaihiwasallam melaksanakan puasa `Asyura dan memerintahkan para sahabat melaksanakannya, maka mereka berkata, “ Wahai Rasulullah, hari tersebut adalah hari yang diagung-agungkan oleh kaum Yahudi dan Nasrani.” Rasulullah Sollallahu`alaihiwasallam berkata, “ Insya Allah, pada tahun depan kita akan berpuasa pada tanggal Sembilan.” Tetapi belum sampai pada tahun depannya, beliau sollallahu`alaihiwasallam sudah wafat.”

(Shahih diriwayatkan oleh Muslim)

Di antara ulama yang berpendapat disunnahkan menggabungkan puasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram(puasa berturut-turut) adalah Imam Malik, Imam Asy-Syafi`I dan Imam Ahmad, sehingga tidak menyerupai kaum yahudi yang berpuasa pada tanggal sepuluh sahaja.

(Syarh az-Zarqani dan al-Majmu`)

Catatan: Sebahagiab ulama ada yang berpendapat disunnahkan berpuasa pada tanggal 11 Muharram, disamping tanggal 9 dan 10 Muharram. Mereka berpendapat dengan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu `Abbas radhiaLLahu`anhuma , Nabi Sollallahu`alaihiwasallam bersabda:

“ Berpuasa pada hari `Asyura dan selisihilah kaum Yahudi, dengan berpuasa satu hari sebelumnya dan satu hari setelahnya.” (Hadis dha`if diriwayatkan oleh Ahmad, al-Humaidi, Ibnu Khuzaimah dan lain-lain lagi)

Hanya hadis ini Dhaif sekali. Jadi tidak dapat dijadikan sebagai dalil tentang disunnahkanya pada tanggal 11 Muharram. Wallahua`lam..

SHAHIH FIQIH SUNNAH-JILID 3
No comments:

Post a Comment