Saturday, November 29, 2008

Doa Ketika Melihat Cermin
"Alhamdulillah, Allahumma Kama Hassanta Khalqi, Fahassin Khuluqi"

((Segala Puji Hanyalah Milik Allah, Ya Allah Sebagaimana Engkau Telah Membaguskan Kejadianku, Maka Baguskanlah Akhlaqku.))


Hadits Dhaif, dikeluarkan oleh Ibnu Sunni dan selainnya.


No comments:

Post a Comment