Sunday, October 25, 2009

Hadith Ketiga


`Dari Anas bin Malik, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah Sollallahu`alaihiwasallam: "Barangsiapa yang berselawat kepadaku satu kali selawat, nescaya Allah akan berselawat kepadanya sepuluh kali dan dihapuskan darinya sepuluh kesalahan serta diangkat baginya sepuluh darjat."


Shahih. Dikeluarkan oleh imam-imam: Nasa`i (3/50), Bukhari dalam kitabnya Adab al-Mufrad (no.643), Ibnu Hibban (2390), Hakim (1/550), Nasa`i juga dalam kitabnya `Amalul yaum (no.62)


No comments:

Post a Comment