Saturday, May 9, 2009

Huruf-Huruf Potongan (Muqotta`at)
Alif Laam Miim

Alif Laam Raa

Alif Laam Miim Raa

Thoha

Kaaf Haa Yaa `Ain Shod

YaaaSiin

Haa Miim

Shod

NuuN

Kalau tengok terjemahan, huruf-huruf ini diterjemah dengan
" Hanya Allah yang mengetahui maksudnya"

Signal bahawa Al Qur`an ini bukan Muhammad yang tulis.

Takkan orang yang menulis tidak tahu apa yang ditulisnya.

"Tanzilum mir rabbil `alamin.."
Diwahyukan Tuhan sekalian `alam


Selepas huruf-huruf muqotta`at
diikuti dengan ayat mengenai Al-Qur`an pula..
(Kalau anda perasan la..)

Alif laam miim, tanzilul KITABi la rayba fih..

YaaSiin, Wal QUR`ANIL hakeem..

Thohaa, ma anzalna `alaikal QUR`ANa Litasyqa...


Perhati dan Tadabbur!!


peace

No comments:

Post a Comment